GPS

Navilock NL-604P

De NL-604P van Navilock is een seriële GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) waarmee o.a. de Amerikaanse GPS-satellieten (Global Positioning System) ontvangen kunnen worden. De ontvanger beschikt over de U-Blox 6 chipset. Hij levert seriële data in NMEA format en kan rechtstreeks aangesloten worden op een seriële PC-poort. Door middel van het programma Ucenter kan de ontvanger worden geconfigureerd. Hierbij is o.a. de baudsnelheid in te stellen (standaard 4800 baud voor maritieme toepassingen) maar ook een groot aantal andere instellingen. Onderstaand een aansluitschema’tje waarmee ik de ontvanger aangesloten heb op de seriële poort van een (oudere) laptop. Aansluiting op USB is ook mogelijk maar daarvoor is een converter nodig.


GNSS satelieten zenden continue boodschappen/ messages uit in het NMEA dataformaat. NMEA is de afkorting van “National Marine Electronics Association” en is ontwikkeld in 1957. Doel was om ervoor te zorgen dat elektronische communicatie tussen verschillende maritieme fabrikanten eenvoudiger zou worden. Tegenwoordig is NMEA een standaard dataformaat dat ondersteund wordt door alle GPS fabrikanten. NMEA kent een groot aantal verschillende messages waarvan de volgende het meest interessant zijn voor maritieme navigatie-toepassingen:

RMC  –  Recommended minimum specific GNSS data –
Deze message geeft de minimale informatie die nodig is voor navigate en bevat de coördinaten, tijd, datum, grondsnelheid en grondrichting en of de data betrouwbaar is (is er een “fix”).
GGA – Global positioning system fixed data –
Hierin staan onder andere de tijd, de breedte- en lengtegraad, Noord/ Zuid, Oost/ West, de hoogte, aantal satellieten, HDOP en of er een “fix” is en zo ja of dat een 2D of 3D-fix is.
GLL – Geographic position (latitude / longitude) –
Een korte message met alleen de coördinaten en de tijd.
GSA – GNSS DOP and active satellites –
Informatie over de gebruikte satellieten, diverse DOP-waardes en of er een “fix” is.
GSV – GNSS satellites in view –
Gedetailleerde informatie over de satellieten die in beeld zijn.
VTG  – Course over ground and ground speed –
Deze message geeft de koers en snelheid aan (in knopen en/of km/u).

Via onderstaande links kunnen diverse manuals en de programma’s U-center en Visual GPS (Leuk GPS testprogramma) gedownload worden.

NL-604P datasheet
NL-604P user manual
U-center_windows_v8.21
U-center user guide
Visual GPS