Basel kanalenpakket & VDES

WORDT AAN GEWERKT

Voor het gebruik van de marifoonfrequenties zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Allereerst dient de gebruiker minimaal in het bezit te zijn van een basiscertificaat marifonie. Na het behalen van dit certificaat en aanmelding bij het Agentschap Telecom verstrekt het Agentschap een uniek ATIS-nummer. Dit nummer dient in de marifoon geprogrammeerd te worden. Daarnaast zijn er in Europees verband afspraken gemaakt over het gebruik van de diverse marifoonkanalen. Sinds 2000 zijn deze kanalen, maximaal zendvermogen en hun functies vastgelegd in het “Basel kanalenpakket” dat je onderaan deze pagina kunt downloaden.

VHF Data Exchange System (VDES)

Bron Agentschap Telecom (publicatie 03-05-2023):

Naar verwachting wordt in de komende jaren het VHF Data Exchange System (VDES) in gebruik genomen. Het VDES is een nieuw maritiem communicatiesysteem voor digitaal berichtenverkeer. Voor de invoering van VDES wijzigt een aantal marifoonkanalen. Het betreft marifoonkanalen voor analoge spraakcommunicatie. Deze kanalen zijn dan niet meer beschikbaar voor analoge spraakcommunicatie. Bekijk in onderstaande tabel om welke marifoonkanalen het gaat.

KanaalHuidig gebruikNieuw gebruik
24Analoge spraak (duplex)Digitaal
25Analoge spraak (duplex)Digitaal
26Analoge spraak (duplex)Satelliet
27Analoge spraak (duplex)Kanaal wordt gesplitst in:- 1027 – spraak (analoge simplex)- 2027 – ASM1 (Application Specific Messages)
28Analoge spraak (duplex)Kanaal wordt gesplitst in:- 1028  – spraak (analoge simplex)- 2028 – ASM2 (Application Specific Messages)
84Analoge spraak (duplex)Digitaal
85Analoge spraak (duplex)Digitaal
86Analoge spraak (duplex)Satelliet

De bovengenoemde kanalen staan nu nog als analoge duplex-kanalen in uw marifoon geprogrammeerd. Vanaf 1 januari 2023 kunt u deze duplexkanalen in Nederland niet meer gebruiken voor analoge spraakcommunicatie met de wal. Het is niet nodig om de ‘oude’ analoge duplex kanalen uit de marifoon te verwijderen. Andere landen zetten deze kanalen mogelijk nog in voor analoge communicatie met de wal.

De RDI adviseert wel om uiterlijk 31 december 2023 de analoge simplexkanalen 1027 en 1028 in uw marifoon te (laten) programmeren. Zo blijft spraakcommunicatie via deze kanalen mogelijk. De communicatie met sommige walstations zal via deze kanalen lopen. Uw installateur kan u hierbij helpen.

De RDI kan marifoongebruikers niet verplichten om kanalen uit de marifoon te verwijderen of toe te voegen. Waar de RDI op toeziet is dat de marifoongebruiker uitzendt in overeenstemming met de regels. Naar verwachting voegen we daar per 1 januari 2024 de nieuwe kanaalindeling aan toe, als gevolg van de ingebruikname van VDES. 

Naar het buitenland

Niet overal gelden dezelfde regels voor het gebruik van de marifoon. In Europees verband zijn afspraken gemaakt. Naar verwachting is binnen Europa vanaf 1 januari 2024 de nieuwe indeling volledig in gebruik genomen. Dit is niet helemaal zeker. VDES is nog in ontwikkeling. Sommige landen pleiten voor uitstel. Als u de marifoon buiten Nederland wilt gebruiken, laat u dan goed informeren over het gebruik van de marifoon(kanalen) in het land of de regio van uw bestemming. 

VDES in de praktijk

Voor Nederland bestaat de belangrijkste wijziging uit het omzetten van de duplex kanalen 27 en 28 naar simplex kanalen. In nieuwere marifoons krijgen de kanalen dan de aanduiding 1027 en 1028. In oudere marifoons blijft dit gewoon 27 en 28, maar dan wel als simplex kanalen. Er wordt voor Nederland geen verplichte invoeringsdatum aangegeven.

In België heeft het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) twee mededelingen uitgegeven met interessante detail-informatie. Je kunt beide downloaden onderaan deze pagina. Opvallend is dat de eerste medeling duidelijk is over een verplichte invoeringsdatum. De tweede mededeling doet daar geen uitspraak meer over. Dit is tekenend voor de moeizame invoering van VDES in de Europese landen.

Programmering RAINWAT


Om aan alle bestaande en nieuwe (VDES) eisen te voldoen kan de marifoon het beste geprogrammeerd worden zoals hieronder aangegeven.

Binnenwater

Het regionaal akkoord voor de radiocommunicatiedienst op de binnenwateren (Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways, RAINWAT) blijft van toeppassing. Om hieraan te voldoen moet de marifoon als volgt geprogrammeerd zijn:
· Kanaal 70 blokkeren voor uitzending als de marifoon geen DSC-functie bezit;
· Kanaal 75, Kanaal 76 en Kanaal 31 activeren;
· Kanaal 87 en Kanaal 88 programmeren als simplex, dus 87L & 88L;
· Automatische vermogensreductie (Pmax = 1W) voor volgende kanalen: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 31, 71, 72, 74, 75, 76, 77;
· Scanfunctie en dual- en tri-watch uitschakelen;
· ATIS activeren met de correcte ATIS-code

Zeewater:

· Kanaal 70 blokkeren voor uitzending, indien het toestel geen DSC-functie bezit;
· Kanaal 75, Kanaal 76 en Kanaal 31 activeren;
· Kanaal 87 en Kanaal 88 programmeren als simplex, dus 87L & 88L;
· Automatische vermogensreductie (Pmax = 1W) voor volgende kanalen: 15, 17, 31, 75, 76;
· Correct programmatie van MMSI-nummer indien het toestel dit toelaat.

Basel marifoonkanalen
Mededeling-BIPT-VDES-marifoons-30082022
Mededeling-BIPT-VDES-marifoons-19122022